Sekretesspolicy

skyddar din sekretess

vår sekretesspolicy

Vi värderar din tillit, och har som högsta prioritet att säkerställa säkerheten och sekretessen av din privata information som du lämnar till oss. Vänligen läs den här policyn för att få mer information om vårt utövande av sekretess. Genom att besöka den här webbsidan, accepterar du utövandet som beskrivs här i.

informationen vi samlar

Vi samlar privat information om dig (såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress m.m.) när du genomför en registrering, bokar hos oss, använd då vårt frågeformulär eller sänd e-post till oss. Vänligen, låt bli att lämna privat information om du inte vill att vi ska samla in den.

användningen av din information

Genom att använda den här sidan, går du med på att vi kan samla in, hålla, behandla och använda din information (inklusive privat information) i syfte att ge dig sidtjänster och utveckla vårt företag som inkluderar (utan begränsning):

 • När du skapar ett konto på vår bokningshemsida
 • När du ställer frågor, eller begär vår kursbroschyr samlar vi in e-postadressen, eller övrig kontaktinformation du väljer att lämna.
 • När du frivilligt lämnar privatinformation till oss i alla andra syften
 • När du ansöker om en karriärsmöjlighet via vår hemsida.

hur vi använder din information

Vi använder din information i syfte att slutföra de bokningar du gör på vår hemsida. Vi använder annan information om dig för följande generella avsikter:

 • Att ge dig produkter och tjänster du vill ha
 • Att ge dig resebekräftelser och uppdateringar.
 • Att överväga din ansökan om arbete.
 • Att hantera ditt konto, inklusive att behandla fakturor samt lämna reseunderrättelser.
 • Att svara på frågor och kommentarer.
 • Att förbättra, utöka och skräddarsy hemsidan för dig, och för att förbättra och öka den generella upplevelsen av hemsidan för samtliga användare.
 • Att utföra specifika åtgärder du kan begära.
 • Att kommunicera med dig i allmänhet.
 • Att informera dig om specialerbjudanden och produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig

insamling av opersonlig information och användning

Tillsammans med många kommersiella hemsidor övervakar vi användandet av den här hemsidan genom att samla in aggregerad information. Vi kan samla in opersonlig information om dig automatiskt, såsom vilken internetläsare du använder, vilket operativsystem du har, plats, IP-adress, sidorna du besöker eller hemsidan som ledde dig till vår sida. Du identifieras inte genom den här informationen och den används endast för att assistera oss i att tillhandahålla en effektivare tjänst på den här hemsidan.

Cookies

En cookie är en liten fil som placeras på din dator eller enhet och kan användas i en variation av ändamål, inklusive aktivering av hemsidans funktionalitet, analysera internersidans användande eller att ha målsökande reklam och söka upp kampanjprestanda. För bakgrundsinformation på cookies förslår vi tredjepartsföretagens hemsidor, AllAbout Cookies och AboutCookies.

En cookie kan inte på något sätt ge oss åtkomst till din dator, eller någon annan information om dig, annat än den information du själv väljer att dela med oss om du fyller i ett kontaktformulär, sänder via e-post eller anmäler dig hos oss.

Du kan välja att acceptera eller avböja cookies, och radera de som redan finns. De flesta internetläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan oftast ändra dina internetläsarinställningar till att avböja cookies, om du föredrar det. Hjälpavdelningen för din valda läsare och dess tillhörande siffror ger dig instruktioner om hur du accepterar, avböjer, och raderar cookies.

Att avböja cookies kan förhindra att du kan använda internetsidan på bästa sätt, eftersom vissa funktioner kanske inte fungerar.

säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten av all privat information som lämnas på den här hemsidan. Dock, på grund av internets natur, som ett öppet globalt kommunikationsnätverk, kan vi inte garantera att information, under överföring via internet eller medan den är lagrad i våra system eller på annat sätt finns i vår ägo, kommer vara helt säker från intrång av andra, så som hackare. Vi tar inte något ansvar för avslöjande av din information på grund av fel eller obehörigt agerande av tredjepart under eller efter överföring.

 

Du är ansvarig för att lösenordet till det konto du registrerar hos oss förblir hemligt, och du är även ansvarig för all åtkomst till eller användning av hemsidan av dig eller någon annan person eller enhet som använder ditt lösenord.

 

Du bifaller till att omedelbart underrätta oss om någon obehörig använder ditt lösenord eller konto eller något annat intrång på säkerheten.

 

Vid den, högst otroliga, händelse att vi tror att säkerheten för din privata information som vi har, eller kontrollerar, har blivit komprometterad, kommer vi att underrätta dig om ärendet. Om en underrättelse är tillämplig, och, om vi har din e-postadress, kan vi underrätta dig via e-post. Du godkänner vårt användande av e-post som ett medel för att underrätta dig i en sådan situation.

länkar till andra internetsidor

Vår internetsida kan innehålla länkar till andra internetsidor som kan vara av intresse. Dock vill vi att du noterar att, när du har använt en länk för att lämna vår sida har vi inte någon kontroll över den andra internetsidan. Därför kan vi inte ta ansvar för det skydd och den sekretess av information, som du lämnar medan du besöker dessa sidor och dessa sekretessriktlinjer gäller inte på dessa sidor. Du bör vara försiktig och läsa igenom sekretessriktlinjerna som är gällande för sidan du befinner dig på.

förändringar i sekretesspolicyn

Vi kan förändra vår sekretesspolicy ibland. Om vi gör förändringar till denna sekretesspolicy kommer vi lämna ett meddelande om detta på vår hemsida så att du får reda på vilken information vi samlar in. VI reserverar oss rätten att ändra den här sekretesspolicyn när som helst, så var god och läs igenom den regelbundet. Den här sekretesspolicyn är gällande från 1 november 2012.

Vem är ansvarig för privat information som samlas in på den här sidan?

Du kan begära information över den privata information som vi har om dig i enlighet med Dataskyddsdirektivet 1998. En liten avgift kommer att tar. Om du vill ha en kopia på informationen som samlats in om dig får du gärna kontakta oss. Om du har frågor om vår sekretesspolicy, vänligen kontakta vår internetplattform team som styr insamlingen av information på den här internetsidan.